0912 236 774

Thứ Hai , 2 Tháng Mười 2023

Giải thể Doanh nghiệp là gì ?

Giải thể Doanh nghiệp là gì ?

Tổng quan về giải thể Doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là việc chủ thể doanh nghiêp tiến hành các thủ tục pháp lý về giải thể, nhằm chấm dứt tư cách pháp nhân và các quyền, nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp.

Trình tự tiến hành giải thể Doanh nghiệp

Để hoàn thành việc giải thể doanh nghiệp, cần phải trải qua chuỗi các thủ tục sau:

Bước 1: Thực hiện thủ tục Đăng bố cáo giải thể. Tại bước này, chủ doanh nghiệp tiến hành đăng bố cáo trên 3 số báo liên tiếp để thông báo công khai nội dung giải thể của doanh nghiệp.

Bước 2: Thực hiện thủ tục xin xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước và xin đóng mã số thuế của doanh nghiệp. Đây là bước thường phát sinh nhiều hạng mục công việc nhất, trong đó có việc giải trình, bổ sung tài liêu cho mọi yêu cầu của cơ quan thuế liên quan tới nghĩa vụ hoàn tất các thủ tục về thuế trong suốt quá trình doanh nghiệp hoạt động trước đó.

Bước 3: Thực hiện thủ tục xin xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu pháp nhân của doanh nghiệp và hoàn trả chứng nhận mẫu dấu.

Bước 4: Thực hiện thủ tục đóng cửa hoạt động (giải thể) của doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

Bước 5: Thực hiện thủ tục đóng Số Tài Khoản ngân hàng của doanh nghiệp (nếu có).

Quy trình dịch vụ giải thể Doanh nghiệp

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu dịch vụ, và tư vấn sơ bộ;

Bước 2: Nhận bàn giao tài liệu, hồ sơ chi tiết, nghiên cứu hồ sơ nhằm xác định đường lối, phương án giải quyết và phạm vi cung cấp dịch vụ;

Bước 3: Lập Đề xuất dịch vụ, gửi Đề xuất dịch vụ và ký kết hợp đồng dịch vụ;

Bước 4: Thực hiện Hợp đồng dịch vụ và bàn giao kết quả;

Bước 5: Tư vấn sau dịch vụ về các vấn đề pháp lý liên quan. (TG. Lan)

Giải thể Doanh nghiệp là gì ?
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*