0912 236 774

Thứ Hai , 24 Tháng Sáu 2024

LUẬT KẾ TOÁN – CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

LUẬT KẾ TOÁN – CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

 

Ngày hiệu lực Ngày ban hành Số Hiệu Nội Dung
01/01/2017 20/11/2015 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 Luật kế toán năm 2015 gồm 6 Chương, 74 Điều
01/01/2017 30/12/2016 Nghị định 174/2016/NĐ-CP Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán
05/02/2015 22/12/2014 Thông tư 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp thay thế cho Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư 244/2009/TT-BTC
05/02/2015  22/12/2014 Những điểm mới chế độ kế toán Những điểm mới chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC thay thế quyết định 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư 244/2009/TT-BTC
 29/09/2006  14/09/2006 Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC Về việc ban hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa
 04/04/2006  20/03/2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC  Về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp

 

LUẬT KẾ TOÁN – CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*