0912 236 774

Thứ Bảy , 18 Tháng Năm 2024

CUNG CẤP CHỮ KÝ SÔ

Quy trình đăng ký chữ ký số

nhung-cach-tao-chu-ky-so-don-gian

Quy trình đăng ký chữ ký số (chữ ký điện tử) Bước 1: Nhìn vào góc bên trái trên cùng của màn hình trong bản world, click vào biểu tượng Microsoft Office Word 2007. Tạo chữ kí điện tử bằng Microsoft Office Word 2007 Bước 2: Click vào tab Prepare rồi chọn “Add a Digital Signature” (Tạo một chữ ký ... Read More »

Chữ ký số

chu-ky-so

Chữ ký số là gì? Chữ ký số là một công nghệ xác thực, đảm bảo an toàn giao dịch trên môi trường Internet. Chữ ký số sẽ giải quyết vấn đề bảo vệ dữ liệu, là bằng chứng chống sự chối bỏ trách nhiệm trên nội dung đã ký. Chữ ký số giúp cho các tổ chức, cá nhân ... Read More »