0912 236 774

Thứ Hai , 24 Tháng Sáu 2024

HOÁ ĐƠN

XỬ PHẠT HÓA ĐƠN

XỬ PHẠT HÓA ĐƠN   Ngày hiệu lực Ngày ban hành Số hiệu Nội dung 09/11/2013  24/9/2013 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hoá đơn 02/03/2014  17/01/2014 Thông Tư Số: 10/2014/TT-BTC Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn     Hướng dẫn ... Read More »

SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

SỬ DỤNG HÓA ĐƠN Ngày hiệu lực Ngày ban hành Số hiệu Nội dung 01/01/2011  09/11/2010 Quyết định số 2905/QĐ-BTC Về việc đính chính Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch ... Read More »