0912 236 774

Thứ Bảy , 18 Tháng Năm 2024

CẨM NANG

CÁC THỦ TỤC KHAI THUẾ BAN ĐẦU

[Thuế] Các thủ tục khai thuế ban đầu 1. Khai và nộp lệ phí Môn bài – Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh; – Trường hợp người nộp lệ phí mới thành ... Read More »

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ NGƯỜI NỘP THUẾ

[Thuế] Quyền và nghĩa vụ của Người nộp thuế 1. Quyền của người nộp thuế Được hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế; cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế. Yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích về việc tính thuế, ấn định thuế; yêu cầu cơ quan, tổ chức ... Read More »

[ĐẦU TƯ] THUẬT NGỮ CẦN BIẾT

[Đầu tư] Thuật ngữ cần biết Luật đầu tư ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015 quy định rõ ràng hơn những vấn đề liên quan đến đầu tư so với Luật đầu tư 2005. Theo đó một số từ ngữ dùng trong luật đầu tư 2005 được thay thế bởi ... Read More »

BẢO ĐẢM ĐẦU TỪ NHÀ NƯỚC

[Đầu tư] Bảo đảm đầu tư của nhà nước Luật đầu tư quy định Bảo đảm quyền sở hữu tài sản 1. Tài sản hợp pháp của nhà đầu tư không bị quốc hữu hóa hoặc bị tịch thu bằng biện pháp hành chính. 2. Trường hợp Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản vì lý do quốc phòng, ... Read More »