0912 236 774

Thứ Hai , 24 Tháng Sáu 2024

KHÔNG PHẢI NỘP THUẾ TNDN ĐỐI VỚI TIỀN NHẬN BỒI THƯỜNG

Không phải nộp thuế TNCN đối với tiền nhận bồi thường

Trường hợp các cá nhân ký hợp đồng mua bán căn hộ, trong quá trình thực hiện dự án, do thi công không đúng tiến độ nên cá nhân tiến hành thanh lý hợp đồng, công ty hoàn trả số tiền góp vốn và bồi thường một khoản tiền cho cá nhân theo hợp đồng đã ký thì số tiền bồi thường nêu trên không được quy định cụ thể, chi tiết trong 10 khoản Thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thi hành nên các cá nhân không phải nộp thuế TNCN đối với khoản thu nhập nhận được nêu trên

Trả lời công văn số 4854/CT-TTHT ngày 14/2/2017 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc giải đáp chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến:

Tại Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thì chỉ quy định 10 loại thu nhập chịu thuế bao gồm: Thu nhập từ kinh doanh; Thu nhập từ tiền lương, tiền công; Thu nhập từ đầu tư vốn; Thu nhập từ chuyển nhượng vốn; Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; Thu nhập từ trúng thưởng; Thu nhập từ bản quyền; Thu nhập từ nhượng quyền thương mại; Thu nhập từ nhận thừa kế; Thu nhập từ quà tặng.

Vì vậy, trường hợp các cá nhân ký hợp đồng mua bán căn hộ với công ty TNHH HIBRAND VN. Trong quá trình thực hiện dự án, do thi công không đúng tiến độ nên cá nhân tiến hành thanh lý hợp đồng, công ty hoàn trả số tiền góp vốn và bồi thường một khoản tiền cho cá nhân theo hợp đồng đã ký thì số tiền bồi thường nêu trên không được quy định cụ thể, chi tiết trong 10 khoản Thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thi hành nên các cá nhân không phải nộp thuế TNCN đối với khoản thu nhập nhận được nêu trên.

Xem thêm công văn hướng dẫn Thuế TNCN đối với khoản nhận bồi thường 1873_tct-tncn_348817

KHÔNG PHẢI NỘP THUẾ TNDN ĐỐI VỚI TIỀN NHẬN BỒI THƯỜNG
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*