0912 236 774

Thứ Bảy , 18 Tháng Năm 2024

Tăng, giảm vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

Tăng, giảm vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên:

 

Quy định về việc tăng vốn, giảm vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, quy định về hình thức tăng, giảm vốn, thời gian tăng, giảm vốn và cách thức tăng giảm vốn, cụ thể như sau:

Đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn, việc tăng giảm vốn được quy định cụ thể như sau:

 

I.  Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên:

 1.  Theo quyết định của Hội đồng thành viên, công ty có thể tăng vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

 a)  Tăng vốn góp của thành viên;

 b)  Điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng lên của công ty;

 c)  Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

 2.  Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn. Trong trường hợp này, số vốn góp thêm đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thoả thuận khác.

 Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc tiếp nhận thêm thành viên phải được sự nhất trí của các thành viên, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

 3.  Theo quyết định của Hội đồng thành viên, công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

 a)  Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn hai năm, kể từ ngày đăng ký kinh doanh; đồng thời vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

 b)  Mua lại phần vốn góp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;

 c)  Điều chỉnh giảm mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản giảm xuống của công ty.

 4.  Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, công ty phải thông báo bằng văn bản đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

 a)  Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh;

 b)  Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với thành viên là tổ chức; phần vốn góp của mỗi thành viên;

 c)  Vốn điều lệ; số vốn dự định tăng hoặc giảm;

 d)  Thời điểm, hình thức tăng hoặc giảm vốn;

 đ)  Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên, người đại diện theo pháp luật của công ty.

 Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có quyết định của Hội đồng thành viên. Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có quyết định của Hội đồng thành viên và báo cáo tài chính gần nhất; đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50% thì báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập.

 Cơ quan đăng ký kinh doanh đăng ký việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.

Tăng, giảm vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
Rate this post

One comment

  1. My spouse and I stumbled over here coming from a different page and
    thought I may as well check things out. I like what I see
    so i am just following you. Look forward to
    exploring your web page yet again.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*