0912 236 774

Thứ Bảy , 18 Tháng Năm 2024

Quy trình đăng ký chữ ký số

Quy trình đăng ký chữ ký số (chữ ký điện tử)

Bước 1:

  • Nhìn vào góc bên trái trên cùng của màn hình trong bản world, click vào biểu tượng Microsoft Office Word 2007.

     Tạo chữ kí điện tử bằng Microsoft Office Word 2007Tạo chữ kí điện tử bằng Microsoft Office Word 2007

Bước 2:

  • Click vào tab Prepare rồi chọn “Add a Digital Signature” (Tạo một chữ ký điện tử mới).

Click vào tạo chữ ký điện tử mớiClick vào tạo chữ ký điện tử mới

Bước 3:

  • Kết nối USB Token với máy tính, phần mềm sẽ tự động nhận được chữ ký số.
  • Lựa chọn các dạng chữ ký số có sẵn trong chương trình cho phù hợp nhất tùy theo ý bạn.

 

Bước 4:

  • Một hộp thoại Sign sẽ hiện ra, bạn cần viết ra lý do ký vào văn bản (không bắt buộc).

Nhập Mật khẩu và Đăng nhập để hoàn thành đăng ký chữ ký điện tửNhập Mật khẩu và Đăng nhập để hoàn thành đăng ký chữ ký điện tử

Bước 5:

  • Chương trình sẽ hiện ra cửa sổ “PIN Verification”sau đó bạn hãy nhập mật khẩu của thiết bị của USB Token.
  • Sau đó bạn nhập Mật khẩu và Đăng nhập để hoàn thành đăng ký chữ ký điện tử bằng Word 2007.
Quy trình đăng ký chữ ký số
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*