0912 236 774

Thứ Ba , 16 Tháng Tư 2024

XỬ PHẠT HÓA ĐƠN

XỬ PHẠT HÓA ĐƠN

 

Ngày hiệu lực Ngày ban hành Số hiệu Nội dung
09/11/2013  24/9/2013 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hoá đơn
02/03/2014  17/01/2014 Thông Tư Số: 10/2014/TT-BTC Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
    Hướng dẫn ký hiệu và ghi thông tin bắt buộc trên hóa đơn (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31  tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính)
XỬ PHẠT HÓA ĐƠN
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*