0912 236 774

Thứ Hai , 24 Tháng Sáu 2024

CẤM DÙNG TÊN DANH NHÂN ĐẶT TÊN CÔNG TY

Cấm dùng tên danh nhân đặt tên công ty

TIN TỨC – Tin tức

Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, rất nhiều công ty muốn tên công ty mang tên một doanh nhân thành đạt cho quen thuộc và được nhiều người biết đến, nhưng đã có luật cấm khi thành lập công ty không được dùng tên doanh nhân để đặt tên công ty. Đây là quy định mới được quy định trong thông tư số 10/2014/TT-BVHTTDL Do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành đề phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt.

Theo đó, doanh nghiệp không được đặt tên công ty theo tên danh nhân, trừ khi chủ doanh nghiệp có tên họ trùng với  tên những danh nhân này. Trong trường hợp công ty cổ phần do nhiều tổ chức, cá nhân sáng lập thì có thể sử dụng tên riêng của một trong số những người sáng lập.

Với trường hợp, đặt tên doanh nghiệp bằng cách sử dụng tên ghép của tố chức, cá nhân  mà lại trùng với tên danh nhân thì phải có dấu gạch nối (-) để phân biệt. Ngoài ra, Thông tư cũng quy định doanh nghiệp không được đặt tên công ty bằng tên đất nước, địa danh trong các thời kỳ bị xâm lược hoặc nhân vật lịch sử được coi là phản chính nghĩa, giặc ngoại xâm hoặc có tội với đất nước.

Doanh nghiệp cũng không được sử dụng những từ ngữ mang ý nghĩa dung tục, khiêu dâm, bạo lực, xúc phạm, kỳ thị vùng miền, tôn giáo,… để đặt tên doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25/11/2014.

CẤM DÙNG TÊN DANH NHÂN ĐẶT TÊN CÔNG TY
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*