0912 236 774

Thứ Ba , 16 Tháng Tư 2024

NGHỊ ĐỊNH 78/2015/NĐ-CP VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Ngày 14/9/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, Nghị định có một số quy định mới sau:

So với quy định cũ, thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp giảm từ 05 ngày làm việc xuống còn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn hình thức đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử; Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu tại Điều 36 Nghị định này.

Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện; doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu với hình thức và nội dung như nhau.

Nghị định 78/2015/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2015 và thay thế Nghị định43/2010/NĐ-CP và Nghị định 05/2013/NĐ-CP .

NGHỊ ĐỊNH 78/2015/NĐ-CP VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*