0912 236 774

Thứ Hai , 25 Tháng Một 2021

THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN- 14 Tháng Mười Một 2016

THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN– 14 Tháng Mười Một 2016

ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN
 
 

A. Thành phần, số lượng

hồ sơ

Bước 1: Công bố thông tin giải thể

A. Thành phần hồ sơ

1. Thông báo về giải thể doanh nghiệp (mẫu quy định);

2. Quyết định giải thể doanh nghiệp (mẫu tham khảo);

3. Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp;

4. Phương án giải quyết nợ (nếu có);

5. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác);

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 2: Đăng ký giải thể

A. Thành phần hồ sơ

1. Thông báo về giải thể doanh nghiệp (mẫu quy định);

2. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp

3. Danh sách chủ nợ (mẫu tham khảo) và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (nếu có);

4. Danh sách người lao động (mẫu tham khảo) sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

5. Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);

6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

7. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);

8. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).

9. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn

 giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

 

C. Kết quả

thực hiện

– Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

D. Lệ phí Không thu phí

THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN- 14 Tháng Mười Một 2016
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*